Wstęp

kosciol-wstepKościół wzmiankowany w 1447 roku, obecny z 1538 fundacji hrabiego Caspara Püclera z Groditz i jego syna Balthaza zagorzałego protestanta.

Konsekrowany w 1764 roku.

W roku 1938 ks. Proboszcz Alfons Wawrzynek dobudował trzy przęsła nawy głównej, nawy boczne, kaplice i wieżę. Kościół orientowany, murowany. Prezbiterium, trzy wschodnie przęsła nawy głównej i zakrystia – renesansowe.

Pierwszy proboszcz Adam Boczek wspomniany w 1665 r. wraz z kolejnym właścicielem Kujaw Karolem Ferdynandem Praschma założyli w Kujawach Bractwo Św. Barbary.

W sprawozdaniu wizytacyjnym kościoła Kujawskiego z roku 1679 podaje się Karola Ferdynanda von Praschma jako właściciela Kujaw tytułowanego baronem von Bilkau i panem dziedzicznym Rybnika i Kujaw. Karol Ferdynand von Praschma był rycerzem i w herbie miał umieszczony napis w języku łacińskim. „Feriunt et sannant”co się tłumaczy „Rani i leczy” stąd jego szczególne nabożeństwo do Św. Barbary – patronki dobrej śmierci.  Bractwo przez nich założone, zostało potwierdzone bullą papieską Innocentego XI w 1679 r. Od tego czasu istnieje do dziś a jego członkowie są wpisywani w dniu odpustu Św. Barbary do księgi bractwa, istniejącej od 1679 roku.

 

Proboszczami w Parafii byli:

ks. Adam Boczek 1665
ks. Scultetus Schulze 1683
ks. Jerzy Ignacy Tonisch 1688 głosił kazania po niemiecku i po polsku, był kanonikiem
ks. Melchior Koslowski 1699
ks. Szymon Tabor 1703
ks. Fryderyk Schwarzer 1721 jako pierwszy prowadził księgi w języku niemieckim
ks. Schymald 1729
ks. Jan Fiolka 1750
ks. Marcin Philippi 1766
ks. Józef Gnielczny 1772
ks. Maciej Włoka 1776
ks. Jakub Geyer 1782
ks. Jan Schubert 1785
ks. Antoni Weber 1815 był francuskim emigrantem, nie umiał po polsku, dlatego posługę duszpasterską pełnił administrator, ks. Theerloch 1823
ks. Wöhl 1829
ks. Seichter 1834
ks. Józef Dziadek 1837 był synem kujawskiego nauczyciela
ks. Franciszek Suchanek 1850
ks. Ernest Mader 1863 był inspektorem szkolnym okręgu głogoweckiego
ks. Edward Kleemann 1868
ks. Henryk Marx 1870 był później biskupem sufraganem wrocławskim
ks. Wiktor Apoloni 1882
ks. Jan Drost 1888
ks. Wroński 1894
ks. Józef Piechatzek 1920
ks. Hugon Piegsa 1924
ks. Franciszek Joachimski 1927
ks. Wikary Jakub Czogalla 1928
ks. Wiktor Woschnitzok 1932
ks. Alfons Wawrzynek 1947
ks. Franciszek Buchta 1961
ks. Edmund Piechocki 1972
ks. Ksawery Bałka 1993
ks_pawel_wrobelks. Paweł Wróbel 2011 Urodził się 6.01.1954r. w Łubnianach jako syn Piotra i Marty z domu Dylla.
W kościele p.w. św. Piotra i Pawła otrzymał chrzest św. i przystąpił do I Komunii św. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Łubnianach, naukę kontynuował w III Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. Pracę zawodową podjął w Banku Spółdzielczym w Łubnianach, którą przerwał na czas służby wojskowej.

W 1977 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie.
Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1983 z
rąk Bpa Alfonsa Nossola w Katedrze Opolskiej.
W latach 1983 do 1985 pełnił obowiązki wikarego w parafii Dobrego Pasterza  w Bytomiu – Karbiu. 27 listopada 1984 roku obronił pracę magisterską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zyskując stopień magistra teologii.

Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Bytomiu-Karbiu (1983–1985), po czym został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.W 1989 r. powrócił do duszpasterstwa – najpierw przez rok był wikariuszem parafii św. Michała w Gliwicach i jednocześnie duszpasterzem akademickim, a następnie został mianowany proboszczem ponownie w parafii Bytom-Karb (1990–1993). Tam zastał go nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce, włączając jego parafię tym samym do diecezji gliwickiej.

W 1993 przeniósł się do diecezji opolskiej, gdzie powierzono mu urząd proboszcza parafii Zielina-Kujawy.
Nagła śmierć przerwała jego gorliwą posługę 1 sierpnia 2011 r. Był z nami przez 18 lat.

Eksportacja ciała do kościoła z kaplicy Św. Barbary odbyła się się w czwartek 4 sierpnia o godzinie 17:00. Pogrzeb proboszcza odbył się w piątek, 5 sierpnia o godzinie 10:30 w kościele parafialnym. Proboszcz został pochowany na terenie okalającym kościół, tuż za prezbiterium (obok grobu Ks. Wawrzynka)

ks. Andrzej Jucha obecnie Urodził się w Krzyżowej Dolinie k/ Ozimka 28.11.1960 roku. Po skończeniu szkoły podstawowej w Krzyżowej Dolinie. uczęszczał do 3 Liceum ogólnokształcącego w Opolu przy ul Duboisa.Studiował w Krakowie, a następnie w Nysie, gdzie przez ks. abp Alfonsa Nossola został dnia 21.06.1986 wyświęcony na księdza. Pracował jako wikary w Koźlu w parafii św. Zygmunta w 1986-1989. Następnie w Opolu Groszowicach w 1989-93, a później w Grzędzinie k/ Raciborza w 1993-95.

Następnie został proboszczem parafii Domaszkowicach, gdzie spędził 16 lat od 1995-2011. W tym czasie na przełomie lat 2000/01 był również proboszczem w Niwnicy.

Od 24 sierpnia 2011 roku jest proboszczem tej parafii. W obecnym czasie poznaje zwyczaje panujące w tej parafii.