Pismo Święte o Duchu Świętym i Bierzmowaniu:

~~~

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem:
Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód,
A Duch Boży unosił się nad wodami”
. Rdz 1.1-2.

~~~

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i was przebywa i w was będzie”

~~~

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec, pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

~~~

„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”.

~~~

„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.”

~~~

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem w tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak Duch pozwalał mówić”.

~~~

„Ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone, ale kto zbluźni przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie zostanie przebaczone.” (Ewangelia)

 

Katechizm o Duchu Świętym i Bierzmowaniu

~~~

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

Inaczej można powiedzieć, że: Ojciec kocha Syna a Syn kocha Ojca, stąd miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca też jest Osobą. Jest nią Duch Święty.

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina,
aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

7 darów Ducha Świętego.
Dar mądrości.
Dar rozumu.
Dar umiejętności.
Dar rady.
Dar męstwa.
Dar pobożności.
Dar umiejętności.

 

Wielcy ludzie o Duchu Świętym i Mądrości

~~~

„Duch Święty jest przewodnikiem duszy; bez Niego nic nie można.
Dusz z Duchem Świętym, jest jak winogrono, z którego wydobywa się smakowity likwor, kiedy się je ściśnie.
Bez Ducha Świętego dusza jest jak kamień, z którego nic nie można wycisnąć”
.
(Święty Proboszcz z Ars)

~~~

„Duch Święty rozlany w nas czyni to, co woda: obmywa, ochładza, odnawia, nawadnia.
Oczyszcza nas z brudu i uśmierza płomienie naszej pożądliwości;
odnawia nas pokarmem Boskiego Słowa, oraz Sakramentem ołtarza; wlewa w nas duchowe pocieszenie.”

(Święty Albert)

~~~

„Czekam na Ducha Świętego, który jest ogniem Bożym. Zostałem stworzony, aby nieustannie czekać i spalać się w oczekiwaniu.
Od ponad pół wieku nie jestem zdolny robić nic innego”.

(L. Bloy)

~~~

„Mądry czeka na swoją porę,
szalony ją uprzedza,
głupiec pozwala jej minąć”.

(Denver Pascia)

~~~

Mądry nie gromadzi, ale żyje dla innych i w ten sposób staje się bogaty;
im więcej daje innym, tym bardziej wzrasta jego zasobność.”

(Lao – Tse)

~~~

„Nie być znanym ludziom i nie odczuwać z tego powodu przykrości jest godne ludzi mądrych”.
(Konfucjusz)

Sakrament Bierzmowania

”””””””””””””” 2021

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7 październik  2020

 

                                                             Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Andrzeja Czaji

                                                                             w  Komornikach  przyjęli:

 

1 Olaf Bogdziewicz
2 Mariusz Tomala
3 Marcel Bober
4 Kamil Szlotawa
5 Krzysztof Góra
6 Mateusz Deszczka
7 Andrzej Duda
8 Marcel Bednarz
9 Laura Hahn
10 Marco Wolny
11 Mateusz Riedel
12 Michał Wilczek
13 Julian Kubiczek
14 Pascal Musz
15 Natalia Kroczek
16 Natalia Majer
17 Jacek Wistuba
18 Mateusz Grzymek

 

16 maj 2019

 

Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Rudolfa Pierskały      

                                                                    w  Strzeleczkach   przyjęli:

1 Marcel Adamiec
2  Anna Barysz
3 Natalia Deszczka
4 Marta Dziony
5 Tomasz Felka
6 Marcin Ginczek
7 Paweł Janocha
8 Patrycja Posor
9 Daniel Przybyła
10  Zofia Sobota
11  Justyna Staszak
12  Wiktoria Stein
13  Sebastian Tomala
14  Kamila Triebler
15 Alicja Urbanek
16 Aneta Żymołka
17 Karolina Gąsior
18 Jakub Gołys
19 Jasmin Sobotta

 

 

27 Kwietnia 2018

 

                                   Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Rudolfa Pierskały      

Kujawach    przyjęli:

1 Daria Gabrisch
2 Julia Pietrzyk
3 Jessica Riedel
4 Aleksander Musioł
5 Anna Gramula
6 Damian Kroczek
7  Magdalena Duda
8 Rafał Bednarz
9 Paweł Barysz

 

25 Kwietnia 2017

 

 

Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Pawła Stobrawy           

                                w   Racławiczkach  przyjęli:

Damian Żymołka

Roman Gamula

Paulina Helman

Aleksandra Wolny

Marek Ledwoch

Natalia Urbanek

Piotr Szymczak

Nicola Zając

Simona Stryi

Kamila Projzner

12 Kwietnia 2016

                                  Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Andrzeja Czai
w Komornikach  przyjęli:

Augustyn Markus

Czelik Paulina

Wiktoria Dziony

Julia kostka

Karolina Filusz

Emilia Majer

Niedźwiedż Kordian

Weronika Nieświec

Jessica Nowotny

Stein Jessica

Natalia Pientka

Szlotawa Tomasz

Uliczka Julianna

Weihs Julia

Wilczek Agnieszka

Zimnik Laura

Żymołka Melania

Emilia Koszałkowska

Sandra Kicler

 

 

14 Kwietnia 2015

 

Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Rudolfa Pierskały
w Strzeleczkach przyjęli:

Julia Urbanek
Krzysztof Gamula
Bartłomiej Zielonka
Marek Robota
Sebastian Nieświec
Mateusz Janocha
Mateusz Barysz
Marta Projzner
Magdalena Barysz
Anna Ernst
Sabina Żymołka
Damian Honczek

 

13 Maja 2014

 

Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Pawła Stobrawy
w Komornikach przyjęli:

Adam Sobota
Iwona Różyczka
Wioletta Pientka
Karol Kudlek
Julia Kozany
Natalia Hałada
Nicole Bieniek
Sabina Barysz

09 Kwietnia 2013

 

Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Pawła Stobrawy
w Kujawach przyjęli:

Dawid Czelik
Grzegorz Grosz
Łukasz Jersz
Tobiasz Nawrat
Adrian Styra
Sara Zimnik
Weronika Lizoń
Angelika Podlewska
Wiktoria Kudlek
Betina Kubiczek
Marta Jurkiewicz
Andżelika Żymołka

19 Kwietnia 2012

 

Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czaji
w Racławiczkach przyjęli:

Barysz Paweł
Bereźnicka Aleksandra
Bieniek Sara
Duda  Tomasz
Filusz Natalia
Gorek Anna
Grosz Wojciech
Gruchmann Patryk
Honczek Michał
Kozany Dawid
Kurek Jakub
Leżuch Marek
Marner Rafał
Niedźwiedź Sara
Nowotny Sara
Uliczka Dawid
Urbanek Karolina
Wistuba Anna

23 Marca 2010

 

Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czaji
w Komornikach przyjęli:

Barysz Klaudia
Barysz Kamil
Barysz Tomasz
Bednarz Maria
Broda Adriana
Brynza Patryk
Gołda Justyna
Jurkiewicz Krzysztof
Kurek Joanna
Leżuch Paweł
Lizoń Piotr
Robota Kamil
Sagawe Kamil
Sałata Piotr
Spałek Patryk
Stryi Markus
Szwajnoch Patryk
Wieczorek Michael
Wistuba Marek
Ździeblik Dawid