Remonty

Rok 2014

 

W maju  posprzątano strych nad salą pogrzebową i rozpoczęto wykonywanie wywietrznika w sali pogrzebowej.

Obecnie od 26.05 jest wykonywana podcinka muru przy garażach.  Przychodzi wielu mieszkańców Parafii
7.06 – wykonano wywietrznik w kotłowni na plebanii.
15.06 – p. Gerard Szywalski wykonał wywietrznik w kaplicy św. Barbary.
27.06– sprawdzono kaplicę św. Barbary pod względem elektrycznym
27.06 – p. Kalus z parafii Komorniki wyremontował kotłownię  przy kościele (wykonanie wywietrznika, sprawdzenie pieca C O, założenie kratki spustowej na rurze odprowadzającej spaliny)

W lipcu i sierpniu tynkowano mury przy garażach. Prace ukończono pod koniec sierpnia. Przy podcince murów pracowali mieszkańcy Kujaw, a p. Krzysztof Robota pomalował mury.

W lipcu postawiono nowy krzyż na cmentarzu. Prace wykonano w czynie społecznym.
Pracowali: p. Krzysztof Sagawe. P. Krystian Brynza, p. Józef Rosenberg, Piotr Czelik, Adrian Bieniek, Krzysztof Robota i  Dariusz Szczerbiński.

W sierpniu także rozpoczęto remont słupów przy bramie wyjazdowej. Pracowała firma Stryi, oraz p. Jerzy Reszka.

W sierpniu rozpoczęto wymieniać wszystkie okna na plebanii. Firma Filplast z Komornik wykonała i montuje okna. Pracy jest dużo. Stare okna nie wszystkie można było zamknąć.

We wrześniu w niektórych oknach założono żaluzje.

W październiku wyczyszczono  myjką od p. Waldemara Stryi mur kościoła, a także były uzupełniane ubytki. Przy tych pracach pomagał mi p. Jan Zmarzły z Kujaw z ul. Głogowskiej. Mur był 2 razy pokryty szkłem wodnym, aby cegły nie nasiąkały wodą.

W listopadzie dokonano pielęgnacji drzew krzewów na cmentarzu. Prace  wykonywała firma  z Żywocic.

 

Rok 2015

 

Plebania
Prace przy plebanii rozpoczęły się 16.05.2015 a zakończyły się 28.07.2015
Polegały na skuciu starego tynku, nałożeniu nowego i pomalowaniu plebani.

Brama na cmentarzu
Początek prac od 29.06.2015
Prace wykonuje p. Józef Wieja.
W realizację projektu zaangażowany się także firmy: Krzysztofa Sagawe. Waldemara Stryi, Dariusza Gramuli, Damiana Szendzielarza a także p. Krzysztof Robota.

Studzienki
W sierpniu zostały wyczyszczone studzienki wokół kościoła i kaplicy św. Barbary przez naszych strażaków.
W sierpniu studzienki wokół kościoła naprawiła firma p. Krzysztofa Sagawe.