Okres zwykły

Oprócz okresów świątecznych i przygotowawczych, rok kościelny posiada jeszcze 33 albo 34 tygodnie zwykłe, w czasie, których nie czci się jakiegoś poszczególnego aspektu tajemnicy zbawczej Chrystusa, ale jej całościowe ujęcie. Dotyczy to zwłaszcza Niedziel, które nazywamy Niedzielami Zwykłymi – przypisując im kolejny numer oznaczony cyframi zazwyczaj rzymskimi. W tym okresie obowiązuje kolor zielony.

Okres zwykły dzieli się na dwie części:

  1. Od poniedziałku po niedzieli Chrztu Pańskiego (między 07 a 13 stycznia) do wtorku przed Środą Popielcową;
  2. Od poniedziałku po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego do końca roku Kościelnego czyli do I niedzieli Adwentu.

Ostatnią Niedzielą okresu zwykłego jest Niedziela – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Ilość niedziel w poszczególnych częściach zależy od daty Wielkanocy. Niedziele te są przede wszystkim cotygodniową Paschą – pamiątka zmartwychwstania, Dniem Pańskim, [dies Dominica], „dniem pierwszym tygodnia” ustanowionym jako Święty przez Chrystusa Zmartwychwstałego. Dlatego Niedziela jest dniem tryumfu Chrystusa ale także dniem naszego tryumfu i wyzwolenia ze śmierci i grzechu. Stąd regularne świętowanie niedzieli jest podstawą i fundamentem roku kościelnego. W niedzielę więc chrześcijanie zbierają się , aby słuchać słowa Bożego i uczestniczyć w Eucharystii. Czytania mszalne tego okresu są dobrane według ustalonego planu, cyklu trzyletniego w niedziele, dwuletniego w dni powszednie.

Najważniejsze Święta i Uroczystości tego okresu:

  • Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (od 1334 r przypada w I Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego)
  • Uroczystość Bożego Ciała (od XI wieku obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)
  • Uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa (od XII wieku przypada w piątek po II niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego)
  • Uroczystość Chrystusa Króla (od 1925 w ostatnią niedzielę roku kościelnego – przed I niedzielą Adwentu)

Oprócz wyżej wymienionych uroczystości ruchomych mamy jeszcze święta Pańskie stałe (zawsze ta sama data).

  • Ofiarowanie Pańskie, częściowo także święto Maryjne – 2 luty
  • Zwiastowanie Pańskie, częściowo uroczystość także Maryjna 25 marzec
  • Przemienienie Pańskie – 06 sierpień
  • Podwyższenie Krzyża świętego – 14 wrzesień