Misje święte 2011

Misje święte

W sobotę 05.03. po Mszy Świętej wieczornej, której celebracja rozpoczęła się o godzinie 17.00 ks. proboszcz powitał O. Henryka Kałużę ze zgromadzenia Werbistów, który przybył do naszej parafii, by po 11 latach przeprowadzić Misje Święte. Witając O Misjonarza wyraził mu wdzięczność za to, że mimo licznych obowiązków, także jako Ojca Duchownego kapłanów w Diecezji Opolskiej, podjął się tego zadania.

Po błogosławieństwie końcowym, przekazał O Henrykowi stułę i klucze -symbole władzy duchowej, na znak, że w jego ręce przekazuje na najbliższy tydzień troskę o dobro duchowe parafian. Po przyjęciu symboli, stuły i kluczy, O. Henryk wygłosił pierwszą konferencję. Przedstawił program Misji i zapowiedział, że tematem wiodącym będzie Eucharystia.

Temat pierwszej konferencji brzmiał:

 • w sobotę 05.03. – EUCHARYSTIA NAJWIĘKSZYM SKARBEM NASZEJ WIARY
 • w niedzielę 06.03. – EUCHARYSTIA – ZNAKIEM ZBAWIENIA
 • poniedziałek 07.03. – EUCHARYSTIA OFIARĄ MIŁOŚCI
 • wtorek 08.03. – EUCHARYSTIA NAJLEPSZĄ MODLITWĄ
 • Środa Popielcowa 09.03 – EUCHARYSTIA DROGĄ NASZEGO NAWRÓCENIA
 • czwartek 10.03. – EUCHARYSTIA – UCZTĄ MIŁOŚCI.
 • piątek 11.03.- EUCHARYSTIA PAMIĄTKĄ MĘKI I ŚMIERCI ZBAWICIELA
 • sobota 12.03. – EUCHARYSTIA NASZĄ WDZIĘCZNOŚCIĄ.

Konferencje na wyżej wyszczególnione tematy były wygłaszane codziennie na Msze Świętej o godzinie 8.00 rano i o 17.00 wieczorem.

Od niedzieli do wtorku pomiędzy Mszami parafianie adorowali Pana Jezusa jako, że trwało 40 Godzinne Nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Chociaż wydawałoby się, że program jest przeładowany, tym bardziej, że całodzienna adoracja trwała również w czwartek 10.03. ponieważ w tym dniu przypadła Wieczna Adoracja dla naszej parafii to ostatecznie jednak trwanie na Adoracji Przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie pomogło głębiej pochylić się nad Tajemnicą Eucharystii. Właściwie w te dni nie było chwili, by ktoś nie trwał na adoracji. Godnym podziwu jest poświęcenie z jakim ministranci i Marianki na zmianę, bez przerwy czuwali klęcząc przed Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie, za co należy się im uznanie a ich rodzicom i nauczycielom podziękowanie.

Oprócz nauk ogólnych dla wszystkich odbywały się także nauki stanowe dla poszczególnym grup.
Nauki rekolekcyjne dla wszystkich dzieci ze szkoły podstawowej odbyły się w poniedziałek i wtorek. W te dni dzieci gromadziły się w szkole o godzinie 9.00, bez teczek, po czym pod opieką nauczycieli przychodziły do Kościoła gdzie:

 • w poniedziałek o godz. 9.30 miały naukę misyjną. Po nauce przechodziły do stodoły na herbatkę i drożdżówkę przy kominku. Po krótkiej przerwie znów wracały do Kościoła, gdzie w czasie Nabożeństwa Pokutnego, dzieci z klasy IV, V i VI przystępowały do Sakramentu Pokuty a młodsze trwały na adoracji Najświętszego Sakramentu. Śpiewy prowadziła organistka a rozważania uczennice z klasy VI.
 • we wtorek o godz. 9.30 odbyła się dla nich nauka a po przerwie Droga Krzyżowa, w której czynnie uczestniczyły dzieci. Chłopcy z I klasy nieśli duży krzyż. Przedstawiciele poszczególnych klas – dziewczyna i chłopiec przewodniczyli w rozważaniach przy poszczególnych stacjach.
 • w Środę Popielcową dzieci już normalnie udały się do szkoły z tornistrami a 9.30 pod opieką nauczycieli przyszły do kościoła na Mszę Świętą w intencji rodziców, nauczycieli oraz wszystkich dzieci, z ostatnią dla nich nauką misyjną i obrzędem posypania głów popiołem.

W poniedziałek o godz. 18.00 O. Henryk wygłosił naukę stanową dla „świata męskiego”, w której uczestniczyli licznie: młodzieńcy i mężczyźni od gimnazjum włącznie.

We wtorek o godzinie 18.00 w kościele zgromadziły się przedstawicielki „świata Żeńskiego” a więc dziewczęta i kobiety od gimnazjum włącznie. Jako, że akurat był Dzień
Kobiet, O. Henryk na zakończenie nauki zaśpiewał piosenkę o czerwonej róży, którą dedykował wszystkim paniom, za co otrzymał gromkie brawa. Przy wyjściu starsi ministranci obdarowali Panie cukierkami.

W Środę Popielcową o godzinie 18.00 w kościele na swojej nauce zgromadziła się bardzo licznie młodzież (młodzieńcy i dziewczęta) – od gimnazjum włącznie, co
wzbudziło szczery podziw O. Misjonarza, który zaprosił całą grupę na ostatnie wspólne spotkanie, którym miało być Nabożeństwo Pokutne z okazją do spowiedzi dla nich, w piątek po Mszy Św. Młodzi stawili się w komplecie. Po konferencji przed Najświętszym Sakramentem O Misjonarz poprowadził przygotowanie do celebracji Sakramentu Pokuty. Po rachunku sumienia i wzbudzeniu aktu żalu była okazja do indywidualnej spowiedzi. W tym czasie trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu, której przewodniczyli lektorzy i organistka. Po indywidualnej spowiedzi młodzież podchodziła do prezbiterium, by ucałować krzyż – „pocałunkiem uleczyć rany Chrystusa” Gdy zakończyła się spowiedź, młodzież przystąpiła do Komunii Świętej a na zakończenie O Misjonarz udzielił każdemu indywidualnie Błogosławieństwa „na życie” Najświętszym Sakramentem. Spotkanie trwało dwie i pół godziny.

W czwartek po Mszy Św. o godzinie 18.00 O. Henryk wygłosił naukę stanową dla Rodziców. W trakcie tej nauki Rodzice odnowili swoje śluby małżeńskie.

Sobota była dniem zakończenia Misji oraz dniem poświęconym chorym:

O godz. 8.00 i 16.00 były celebrowane Msze Święte z nauką ogólną dla wszystkich, Błogosławieństwem Misyjnym i udzieleniem odpustu zupełnego. Po Mszy świętej o godzinie 8.00, na której zgromadziła się także Służba Liturgiczna, O. Misjonarz wygłosił jeszcze specjalną konferencję dla ministrantów i Marianek.

O godzinie 10.00 O. Henryk celebrował Mszę Świętą w intencji ludzi chorych i w podeszłym wieku dla, których wygłosił budujące słowo Boże. Po homilii większość z obecnych przyjęła Sakramentem Namaszczenia Chorych. Tego sakramentu udzielono także w czasie odwiedzin w domach tym, którzy nie mogli być obecni na Mszy Świętej w kościele. Przez cały czas trwania Misji wierni przystępowali do sakramentu pokuty.

Okazja do spowiedzi dla wszystkich była codziennie od godziny 7.00 – 9.00 także pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą, w czwartek na początku każdej godziny Adoracji w piątek od 15.00 – 18.00, w sobotę od 9.30 – 10.30 oraz od 15.00 – 17.00.

W trakcie Misji O. Henryk zachęcał, aby wierni przyłączyli się do Wspólnoty Świętego Michała Archanioła. W naszej parafii do tej wspólnoty dołączyło około 20 osób.

Więcej na temat tej wspólnoty ukaże się w terminie późniejszym. Na zakończenie Misji przedstawiciele dzieci, młodzieży oraz członkowie PRD w imieniu całej parafii wraz z bukietami róż złożyli O. Henrykowi podziękowania i życzyli Błogosławieństwa Bożego w misyjnej posłudze wiernym i kapłanom diecezji opolskiej.