Rok liturgiczny

Podstawowe prawdy wiary, które każdy chrześcijanin wyznaje czasie Mszy Św. Niedzielnej w Credo (Wierzę w Boga Ojca), wspólnota chrześcijańska przeżywa przez cały rok w ustalonych dniach i okresach, które tworzą tzw. ROK KOŚCIELNY lub ROK LITURGICZNY (RL). Ośrodkiem i fundamentem roku liturgicznego jest Chrystus zmartwychwstały i żyjący w Kościele. Z biegiem roku, Kościół w swoich świętach i obchodach liturgicznych odsłania kolejno jego dzieło zbawcze, począwszy od Wcielenia i Narodzenia przez Śmierć i Zmartwychwstanie, aż do Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego, oraz oczekiwania powtórnego przyjścia pańskiego.

„W ten sposób obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak, że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia” [Sobór Wat. II KL102].
Rok Liturgiczny jak przestrzegał Pius XII „ nie jest zimnym bezładnym przedstawieniem spraw, dotyczących minionych czasów… Jest to raczej sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele i kroczy drogą ogromnego miłosierdzia, która rozpoczął swoim doczesnym życiem… Te tajemnice bez przerwy żyją i działają”. Chrystus swoje dzieło zbawcze kontynuuje w liturgii, zwłaszcza w sakramentach. A przede wszystkim w Eucharystii.Najogólniej rok liturgiczny można podzielić na trzy części:

1. Czas Bożego Narodzenia (okres Adwentu i okres Bożego Narodzenie)
2. Czas Wielkanocny (okres Wielkiego Postu, Triduum wielkanocne, okres Wielkanocny)
3. Czas zwykły między wymienionymi okresami świątecznymi (33-34 niedziel i tygodni)

Rok liturgiczny

Szczegółowy podział Roku Liturgicznego będziemy sukcesywnie prezentować właśnie na tej stronie tak jak będziemy go przeżywać w naszej parafii zgodnie z kalendarium umieszczonym na stronie głównej. Obszerniej zostaną przedstawione te momenty naszego wspólnotowego świętowania, (między innymi Dzień Dziecka, Odpust ku czci Trójcy Przenajświętszej, Festyn Parafialny ku czci Matki Siewnej, Odpust ku czci Świętej Barbary), które intensywniej są przeżywane w naszej Parafii.

Poświęcimy im w tym cyklu Roku Liturgicznego wyszczególnione pozycje.