Dzień Chorego

caritas_dzien_chorego

Jak co roku 11 lutego w Światowy Dzień Chorego o godz. 9.00 w naszym kościele została odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich chorych i ludzi w podeszłym wieku w naszej Parafii. Patrząc na zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa Pana chorych, samoistnie rodzi się pytanie: „Co to za moc i skąd ta moc, która pozwoliła im udźwignąć cały ciężar czasem ciężkich doświadczeń życiowych i dźwigać je do dziś?”. Odpowiedź jest jedna. To moc miłości. Jest to ta sama moc, która skłoniła Jezusa Chrystusa Jednorodzonego Syna Bożego, by pochylać się nad chorymi, cierpiącymi, głodnymi, obciążonymi poczuciem winy. Moc, która pozwoliła udźwignąć ciężar upokorzenia przy policzkowaniu, biczowaniu i cierniem koronowaniu. Tą samą mocą, zniósł ból, cierpienia, opuszczenia w czasie konania na krzyżu, by w końcu zawołać: „… Ojcze w ręce Twoje oddaję ducha mojego…”
i trzeciego dnia zmartwychwstać.

Ta moc rodzi się z poznania Boga, który jest Miłością. Pan Jezus znał Ojca bezpośrednio – „twarzą w twarz”… „Bóg tak umiłował świat, że posłał Swego Syna, aby go zbawić…” My ludzie, Boga, który Jest Miłością poznajemy przez wiarę, która rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Tej mocy udziela Pan Jezus w sakramencie chrztu, pomnaża w Sakramencie Bierzmowania, umacnia gdy trwamy w zjednoczeniu z Nim na modlitwie i w sakramentach. Ta moc spłynęła na nas gdy przyjęliśmy Pana Jezusa w czasie Eucharystii w dniu chorych i gdy dotknęła nas łaska Boża wypraszana przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Błogosławieństwie Lourdzkim udzielanym w czasie tej Mszy Świętej. Ten dar zobowiązuje nas do dawania świadectwa o nim wobec bliźnich.
Mieliśmy ku temu okazję po Mszy Świętej na spotkaniu przy śniadaniu w Domu Parafialnym.

Tej mocy Pan Jezus udziela zwłaszcza chorym i ludziom w podeszłym wieku w Sakramencie Namaszczenia Chorych. Dlatego zapraszam wszystkich chorych i ludzi starszych 12 marca – w czasie Misji Parafialnych – w sobotę o godz. 10.00 na Mszę Świętą w ich intencji z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Przypominam, że jak sama nazwa wskazuje jest to sakrament chorych a nie zmarłych czy umierających. Ma on swoje podstawy w Piśmie Świętym w słowach Apostoła Jakuba, który mówi: „ … jeżeli choruje ktoś między Wami niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem Świętym w imię Pana…”. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan Go podźwignie, a jeśliby popełnił jakie grzechy, będą mu odpuszczone. Dlatego Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy wiernym, których życie jest zagrożone z powodu choroby bądź podeszłego wieku. Sakrament ten można powtarzać jeżeli chory wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie.