Okres Wielkanocny

Okres Wielkanocny (tempus Paschale) trwa:

50 dni – od Wielkanocy do niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Radość wielkanocna jest tak wielka, ż trwa pięćdziesiąt dni. Nowe przepisy o roku wyraźnie mówią, że dni te należy obchodzić w weselu i radości jako jeden dzień świąteczny jako jedną „wielką niedzielę” Są to dni, w których przede wszystkim śpiewa się Alleluja a W liturgii obowiązuje kolor biały. Podczas nabożeństw w kościele pali się paschał, przypomina obecność Zmartwychwstałego wśród swoich wyznawców. Pierwsze osiem dni okresu wielkanocnego tworzą oktawę Wielkanocy i obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Niedziele okresu Wielkanocnego, których jest siedem, nazywają się niedzielami Wielkanocy [a nie niedzielami po Wielkanocy].

Na szczególną uwagę zasługuje II niedziela Wielkanocy, zwaną Białą lub Przewodnią, ze względu na wspomnienie spotkania Chrystusa z Tomaszem i zebranymi uczniami. Czterdziestego dnia Kościół obchodzi Uroczystość Wniebowstąpienia przeniesioną obecnie na Niedzielę. W dni poprzedzające Wniebowstąpienie poniedziałek wtorek i środę odbywają się procesje Dni Krzyżowych. Dni po Wniebowstąpieniu przygotowują nas na przyjście Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy /nowenna/. Okres wielkanocny kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego, która wieńczy dzieło Chrystusa. Duch Święty sprawił, że Apostołowie poszli na cały świat świadczyć o Chrystusie. Tę misję otrzymał każdy uczeń Chrystusa na Chrzcie Świętym a umocniony został do wypełniania jej w sakramencie Bierzmowania.