Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Kujawach powstał 06.04.2005 roku

Skład osobowy zespołu:

ks. Wróbel Paweł
Regina Schichter – przewodnicząca
Szendzielarz Kornelia – sekretarz
Sylwia Migot – skarbnik

Członkowie:

Róża Chowaniec
Dorota Grosz
Robert Józef
Sebastian Weihs
Agnieszka Simonides
Krystyna Alajster
Monika Sobota

Chociaż cele i zadania PZC określa Statut, to konkretne formy działania są podyktowane przez środowisko, jego mentalność, specyficzne potrzeby. Na śląskiej wsi przez wieki wytworzyła się tradycja, że to Rodzina troszczy się o potrzeby swoich chorych i seniorów. Jeśli zabrakło rodziny funkcję tę przejmowali sąsiedzi lub zainteresowani.

Mając Świadomość, że Parafia to jedna wielka Rodzina Dzieci Bożych, członkowie naszego PZC nie tylko sami niosą pomoc potrzebującym, ale przez podejmowane działania starają się w tę troskę zaangażować jak największą liczbę Parafian. Działania naszego zespołu podyktowane są przez rytm roku liturgicznego. Środki do pomocy potrzebującym PZC pozyskuje:

  • W Okresie Zwykłym, w Tygodniu Miłosierdzia jest prowadzona zbiórka produktów w sklepach na terenie parafii. Każdy może wspomóc potrzebujących wrzucając różne produkty do wystawionych w sklepach koszy. Organizuje także zbiórkę rzeczy używanych, w które każdy potrzebujący może zaopatrzyć się w DP przez cały tydzień.
  • W okresie Adwentu przez organizowanie kiermaszu Adwentowego.
  • W okresie Wielkiego Postu przez organizowanie kiermaszu Wielkanocnego.

Współpracuje także z innymi organizacjami i grupami niosącym pomoc potrzebującym:

  • włącza się w zbiórkę darów – płodów ziemi dla Ojców Franciszkanów w Prudniku Lasku.
  • włącza się w akcję zbierania darów dla schroniska Brata Alberta w Bielicach
  • włącza się w zbiórkę pieniędzy na zorganizowanie wakacji dla młodzieży z Wołynia, organizowaną przez KIK Krapkowice.
  • przygotowuje, co roku spotkanie z chorymi w czasie Parafialnego Festynu organizowanego z okazji Narodzenia Najświętszej Maryi Panny-Matki Boskiej Siewnej.
  • współpracuje także ze Szkołą przy organizowaniu Parafialnego Dnia Dziecka.
  • współpracuje także, z grupami działającymi na terenie parafii, zwłaszcza z Ministrantami, członkami Chóru i Mariankami. Młodzież z tych grup odwiedza chorych i seniorów zanosząc im w IV Niedzielę adwentu paczki i życzenia Bożonarodzeniowe, a w Wielką Sobotę poświęcone pokarmy i życzenia Wielkanocne.
  • współpracuje także z CARITAS Diecezji Opolskiej rozdzielając dary z UE (PEAD).