Image by © Royalty-Free/Corbis

Ze względu na wyjątkowy charakter sprawy można go zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi.
Bezpośrednio po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, fakt ten niezwłocznie należy zgłosić w kancelarii parafialnej by ustalić formalności związane z pochówkiem:

  • przewiezienie ciała do Kaplicy Świętej Barbary.
  • ustalenie dnia i godziny pogrzebu.
  • ustalenie miejsca grobu (pochówku).
Przed pogrzebem konieczne jest przedstawienie aktu zgonu z USC oraz pozwolenia na pogrzebanie zmarłego z karty zgonu w celu dokonania wpisu do księgi zmarłych.