Grupy Parafialne

Do Grup działających w Parafii należą:

  • Ministranci
  • Scholka
  • Chór młodzieżowy „Lumen Dei”
  • Marianki
  • Róże Różańcowe
  • Parafialny Zespół Caritas
  • Parafialna Rada Duszpasterska

Poszczególne Grupy mają swoje własne cele i zadania do spełnienia. Dlatego mają odrębne spotkania formacyjne oraz spotkania, mające na celu integrację poszczególnych grup. W ciągu roku jednak pojawiają się spotkania mające na celu integrację kilku grup ze względu na spełnianą posługę.

Dotyczy to zwłaszcza Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO). Należą do niej w naszej Parafii wymienieni już: ministranci, scholka, chór i marianki.

W tej zakładce prezentujemy wspólne dla tych grup spotkania.