Remonty 2016

Sadzenie świerków

9 kwietnia 2016r. w sobotę, mimo deszczowej pogody, zgodnie z ustaleniami PRD, na łące za stodołą posadzono ok. 100 sztuk różnej wielkości sadzonek świerka. Ofiarodawca, p. R. Dziony będzie czuwał nad ich wzrostem, by w przyszłości ozdabiały Kościół w okresie Bożego Narodzenia. Niech szybko rosną.

 

Prace na cmentarzu

10 sierpnia 2016r. rozpoczęto przygotowania do wymiany chodników  na cmentarzu.  Usunięto stare płytki i krawężniki. Parafianie chętnie przyszli z pomocą.

 

Odnowienie 3 figur