Remonty

Rok 2013

 

Marzec – Maj 2013

Remont elewacji kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Kujawach – roboty malarskie

ue

 

Zakończono prace remontowe w kościele parafialnym w Kujawach które trwały od marca bieżącego roku.
W ramach zadania p.t.: „Remont elewacji kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Kujawach – roboty malarskie” wykonano malowanie całego kościoła parafialnego. Powierzchnia malowanych ścian to 1225,94 m2.

W ramach prac wykonano:

  • zmycie powierzchni ścian i cokołu z piaskowca;
  • impregnację piaskowca;
  • dezynfekcję ścian preparatem biobójczym;
  • dwukrotne zagruntowanie ścian;
  • malowanie ścian farbą krzemianową;
  • malowanie elementów metalowych: rynny, rury spustowe, okna, świetliki

Rusztowaniia ustawiła firma p. Romualda Czaji ze Sławęcic.
Prace remontowe wykonała miejscowa firma p. Klaudiusza Musza.

Ze względu na dodatkowe przedsięwzięcia wzrósł koszt wykonywanych prac w porównaniu do zaplanowanych.

Został on pokryty z:

  • dotacji gminy Strzeleczki,
  • Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
  • Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
  • a także z własnych wpłat parafian.

 

Czerwiec 2013

Za sprawą p. Jerzego Reszki,  została odnowiona i wyremontowana altanka przylegająca do plebanii.

Sierpień 2013

Rozpoczęto prace przy kaplicy św. Barbary: usuwanie pęknięć, czyszczenie ścian i malowanie farbą. Koszt prac zostanie pokryty z dotacji Urzędu Marszałkowskiego z Opola, a także z własnych wpłat parafian.

Zbudowany został kompostownik, gdyż koszt wywozu śmieci bardzo wzrósł.
Prace wykonał pan Jerzy Reszka z Kujaw.
Materiał do prac dostarczyła firma p. Damiana Szendzielorza i Waldemara Stryi.
Wykopy zostały wykonane przez firmę p. Krzysztofa Sagawe.

W przyszłym roku jest planowany remont plebanii.