Ministranci

 

ministranciPrezentując na tej zakładce grupę ministrantów, postanowiliśmy cofnąć się do roku 1993. Grupa ta liczyła 7 osób. Od 1994 r. do grupy ministranckiej byli przyjmowani chętni chłopcy po I Komunii Świętej. Od maja chłopcy przygotowywali się do służby ministranckiej w grupie kandydatów. Po półrocznym przygotowaniu, na Nabożeństwie ku czci Chrystusa Króla byli przyjmowani do grupy ministranckiej. Tak jest do dziś.

Oprócz formacji na zbiórkach, ministranci uczestniczyli także początkowo w parafialnych obozach formacyjno – wypoczynkowych, które odbywały się: w Szczedrzyku, Nysie, Prudniku – Lasku. Od roku 2001 obozy ministranckie zostały zastąpione przez coroczne pielgrzymki całej służby liturgicznej w dniu 11 listopada. O czym była mowa we wstępie.

Nasi ministranci uczestniczyli także w Krapkowicach w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do pełnienia posługi lektora. W roku 2006 trzech ministrantów: Sebastian Weihs, Robert Józef, Marcin Marzodko uczestniczyło w kursie dla psałterzystów przy Studium Muzyki Kościelnej w Opolu.

Obecnie w tym kursie uczestniczy czterech ministrantów: Paweł Leżuch, Piotr Lizoń, Artur Spałek, Kurek Jakub. Oprócz tego ministranci, którzy posiadają zmysł muzyczny, są włączani do chóru młodzieżowego Lumen Dei.

Z grupy ministranckiej wywodzi się ksiądz Józef Robert.

Bywa, że starsi ministranci z różnych powodów np. (szkoła średnia, studia itp), nie mogą kontynuować służby w grupie ministranckiej, to nadal przynależą do LSO przez wykonywanie śpiewów liturgicznych w chórze. Nasi ministranci uczestniczą także co roku w dekanalnych zjazdach ministranckich. Mogą poszczycić się nawet pewnymi osiągnięciami:

  • 1996 r. – II miejsce w dekanalnych zawodach w turnieju piłki nożnej.
  • 2000 r. – II miejsce w diecezjalnym turnieju w przeciąganiu liny na Górze Świętej Anny
  • 2004 r. – I miejsce w rozgrywkach piłki nożnej o Puchar ks. Dziekana.
  • 2004 r. – udział w półfinałowych rozgrywkach diecezjalnych w Opolu.
  • 2005 r. – III miejsce w dekanalnych zawodach w turnieju piłki nożnej.
  • 2006 r. – I miejsce w turnieju piłki nożnej na festynie parafialnym w Kujawach.
  • 2006 r. – zdobycie Pucharu ks. Dziekana.
  • 2007 r. – II miejsce w dekanalnych rozgrywkach piłki nożnej.
  • 2008 r. – III miejsce w rozgrywkach piłki nożnej o Puchar Ks. Dziekana.