Rozdział darów z UE (PEAD)

Od 2005 r. PZC dokonuje podziału produktów żywnościowych w ramach europejskiego programu pomocy dla najbiedniejszych krajów wspólnoty (PEAD).
Z unijnego programu pomocy żywnościowej, realizowanej przez Caritas Diecezji Opolskiej w latach 2005 – 2009 skorzystało w naszej parafii 70 rodzin rocznie.

W ramach tego programu przekazano w Roku:

2005 2006 2007
50 kg mąki
150 kg ryżu
15 kg sera topionego
252 litórw mleka
140 kg mąki
110 kg ryżu
27 kg sera topionego
60 kg cukru
110 kg makaronu
396 litrów mleka
207 kg mąki
20 kg sera topionego
100 kg cukru
250 kg makaronu
200 kg kaszy
1440 litórw mleka
2008 2009
300 kg cukru
240 kg makaronu
1320 litrów mleka
1120 kg makaronu
487 kg dżemu
720 litórw mleka

Produkty te były przekazywane potrzebującym nieodpłatnie po podaniu numeru PESEL i złożeniu podpisu.

  • osoby dotknięte patologiami społecznymi i ich rodziny;
  • ofiary klęsk żywiołowych;
  • osoby pozbawione wolności i ich rodziny.

Zespół nieustannie uświadamia sobie, że jego posługa wypływa z objawionej przez Ojca w Jezusie miłości miłosiernej rozlanej „w sercach naszych przez Ducha Świętego” (Rz. 5, 5; ) Przyzywa również działanie Ducha Świętego, Ducha Rady i Umiejętności, aby właściwie rozpoznawać przyczyny ludzkiej biedy i eliminować jej skutki.