Kaplica św. Barbary

kaplica_sw_barbary_kaplica

Krótka historia powstania pomysłu adaptacji budynku na Kaplicę Przedpogrzebową pod wezwaniem Św. Barbary. Myśl o adoptowaniu tego zabudowania gospodarczego na Kaplicę Przedpogrzebową, zrodziła się bardzo nagle i można by rzec zupełnie przypadkowo. Otóż pewnej bardzo upalnej lipcowej soboty, parafianie przyszli ustalić termin pogrzebu. Byli bardzo zatroskani o to jak przechować godnie ciało zmarłej matki. Wtedy przypadkowo spojrzałem w stronę naszego budynku – i właśnie wtedy przyszła myśl. „A może by ten budynek przerobić na kaplicę przedpogrzebową?” Za tą myślą automatycznie przyszła następna. Jeżeli ten pomysł uda się zrealizować, to będzie to Kaplica pod wezwaniem Św. Barbary – Patronki „Dobrej śmierci”.

Dlaczego właśnie św. Barbara?

  1. Po pierwsze dlatego, że Patronka dobrej Śmierci.
  2. Po drugie dlatego, że od 1679r. istniało w Parafii Bractwo Św. Barbary, które powstało staraniem ks. Proboszcza Adama Boczka, przy współudziale Hrabiego Karola Ferdynanda Praschmy. Jego cele określił Listem Apostolskim Papież Innocentego XI, tym samym nadając członkom Bractwa za ich realizację przywileje w postaci Odpustów zupełnych i cząstkowych.

kaplica_sw_barbary_dekret1kaplica_sw_barbary_dekret2

Tak oto przedstawia się historia powstania pomysłu adaptacji stajni na Kaplicę Przedpogrzebową pod wezwaniem Św. Barbary. Aby stwierdzić czy idea ta zyska aprobatę Parafian, podzieliłem się tym pomysłem z Parafianami bardzo ofiarnie pracującymi przy remoncie zewnętrznej bryły Kościoła, terenu wokół niego i okalającego go muru. Odzew był pozytywny. Następnie sprawa ta została przedstawiona na spotkaniu P.R.D., gdzie zapadła decyzja adaptacji stajni na kaplicę. Akceptacja była.

Wykonanie projektu wraz inwentaryzacją zastanego stanu zabudowań powierzono Panu mgr inż. Bernardowi Marzodce z Kujaw. Dalsza historia, to dwa lata ciężkiej pracy społecznej całej wspólnoty Parafialnej,ctakże pomocy udzielonej przez Gminę i życzliwej postawy Wójta Pana Bronisława Kurpieli. Historia ta zapisana jest zmęczeniem utrudzonych ciał Parafian, odciskami na spracowanych dłoniach i uszczupleniem budżetu rodzinnego, przez składanie ofiar na comiesięczną kolektę specjalną. I tę właśnie historię pokrótce pragniemy przedstawić.

Nabożeństwa odprawiane w kaplicy Św. Barbary
Przed pogrzebem Różaniec za zmarłego w dniu i o godzinie ustalonej z rodziną zmarłego
W dniu pogrzebu Pół godziny przed Mszą Świętą, wyprowadzenie trumny do kaplicy i Różaniec za Zmarłego.
O ustalonej godzinie obrzęd i procesja do Kościoła gdzie celebruje się Mszę Św. Pogrzebową o spokój duszy zmarłego.
I Wtorek miesiąca 6.45  Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta.
Na przemian
1. Za ++ i żyjących członków Bractwa Świętej Barbary.
2. W intecji chorych w parafii i tych, którzy się nimi opiekują
3. W intencji pracujących za granicą i ich rodzin
Odpust ku czci Świętej Barbary 10.30  Wystawienie Najświętszego Sakramentu – Adoracja – Koronka do Miłosierdzia Bożego i procesja do Kościoła.
11.00  Suma Odpustowa. w intencji Parafian i za ++ i żyjących członków Bractwa Św. Barbary.