Wspólnota św. Michała – wstęp

sw_michal

Wspólnota Świętego Michała nawiązuje do starej tradycji modlitwy na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku, jaką podejmowano za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła, w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń. Modlono się przede wszystkim o trzeźwość rodzin, o dobre wychowanie dzieci, o ducha religijnego w rodzinach. W XXI wieku powstało wiele nowych zagrożeń, które w sposób szczególny uderzają w młodzież, młode małżeństwa, rodziny i kapłaństwo. Święty Michał Archanioł, obrońca Bożych planów zbawienia, walczący otwarcie ze złem oraz złym duchem, który zwodzi ludy i narody z drogi zbawienia, jest tym, który wspiera nas w życiu łaską Bożą i w kroczeniu za Nim.

Złu należy się sprzeciwiać dobrem. Jest najskuteczniejsza metoda zwalczania złych wpływów złego ducha, który istnieje i który stara się odebrać człowiekowi nadzieję zbawienia jednym ze sposobów walki ze złem jest właśnie modlitwa. Wspólnota pragnie ją podjąć stając pod sztandarem Świętego Michała, Księcia zastępów niebieskich. Naszą modlitwą chcemy stworzyć pas ochronny broniący przed złem dzieci, młodzież, młode małżeństwa i kapłanów. Pragniemy nią otoczyć te najcenniejsze wartości, jakie stanowią o człowieczej godności chrześcijańskiej: wiarę, nadzieję i miłość, jak również więzi ducha i relacje społeczne, jakie tworzą się w rodzinie i poprzez rodzinę, która jest początkiem Kościoła.

W tym celu postanawiamy:

  • wspólnie modlić się każdego dnia modlitwę do Świętego Michała Archanioła, którą otrzymujemy z chwilą wpisu.
  • Postanawiamy w miarę możliwości w każdy I piątek lub jego okolicach przystąpić do spowiedzi świętej oraz przyjąć Komunię w tych samych intencjach.
  • Modlitwą i łaską sakramentalną zabezpieczamy siebie i innych przed złem.

W ten sposób chcemy otoczyć dobrem modlitwy szczególnie tych naszych bliskich, którzy są narażeni na zło lub też już znajdują się pod wpływem jego działania. Kapłani starają się odprawić przynajmniej jedną Mszę Świętą w miesiącu za wszystkich członków wspólnoty, dodając intencje do Mszy Świętej za parafian także zmarłych, którzy nagłą śmiercią zeszli z tego świata. Członkowie wspólnoty są zaproszeni, aby raz w roku przeżyć rekolekcje zamknięte, które będą organizowane w Domu Dobrego Pasterza u Księży Werbistów w Nysie. Czas ten jest potrzebny do przemyślenia swego życia duchowego oraz umocnienia więzi z członkami innych wspólnot, które powstały na terenie diecezji opolskiej.

Zarząd wspólnoty stanowią:

  • Ksiądz proboszcz miejsca lub kapłan przez niego delegowany oraz wybrane osoby, wchodzące w skład zarządu. Mogą oni zostać zaproszeni przez duszpasterza lub też metodą wyboru dokonanego we wspólnocie. Zarząd stara się przede wszystkim motywować członków wspólnoty oraz innych ludzi do walki ze złem w sobie i wokół siebie.

Każdy z członków stara się pracować nad sobą, zaś swoją modlitwą i miłością pragnie otaczać tych, którzy potrzebują pomocy duchowej. Zjednoczeni w Komunii z Bogiem oraz we wspólnocie wiemy, że możemy wszystko. Bóg będzie nam pełnią wszelkich naszych potrzeb i błogosławieństwem w budowaniu dobra w naszych rodzinach oraz we wspólnocie parafialnej. Niech Święty Michał Archanioł, Boży posłaniec, prowadzi nas, wspiera i dodaje sił w walce ze złem. Niech nam wyprasza moc Ducha Świętego, abyśmy w Jego świetle mogli trwać przy Jezusie Chrystusie na drodze do Domu Ojca, gdzie mieszkań jest wiele.

Niech Bóg w Trójcy Jedyny będzie zawsze naszym celem i wartością największą, zaś inni ludzie niech będą naszą troską miłości, aby doszli do bram zbawienia w królestwie Boga i Pana naszego.

O. Henryk Kałuża SVD
– koordynator wspólnoty

Intencja za członków Wspólnoty zostanie dołączona do Mszy Świętych w I Piątki odprawianej za wszystkich czcicieli N.S.P.J. a także w co trzeci I wtorek miesiąca wspólnie z intencją za członków Bractwa Świętej Barbary.

Dlatego wszystkich członków Wspólnoty Świętego Michała Archanioła zapraszam do udziału w Mszach Świętych w I Piątki miesiąca oraz I wtorki w kaplicy Świętej Barbary gdzie modlimy się na zmianę za chorych, za rodziny zwłaszcza pracujących za granicą, za członków Bractwa Świętej Barbary a od tego wtorku także za członków Wspólnoty Świętego Michała Archanioła. Zachęca także do włączenia się do modlitwy różańcowej w intencji Młodego Pokolenia.