Siostra Weneranda Bieniek

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.
Do zgromadzenia wstąpiła 15 stycznia 1961 r.
Nowicjat rozpoczęła 15 sierpnia 1962 r. w Leśnicy.
Profesję przyjęła 9 września 1963 r.
Odnowienie (profesji) ślubów 2 września 1966 r.
Śluby wieczyste złożyła 22 sierpnia 1969 r.
Srebrny Jubileusz obchodziła 08 września 1988 r.

s_weneranda01 Siostra Weneranda Bieniek