Siostra Paulina Musioł

Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej.

www.osu.pl

Paulina Musioł urodziła się 01.01.1989 r. w Zielinie.
Sakrament Chrztu przyjęła 29.01.1989 r. w Parafii Trójcy Świętej w Kujawach.
Sakrament Bierzmowania 14.04 2005 r. w Racławiczkach.
Przez wiele lat należała do Dzieci Marii i śpiewała w młodzieżowym chórze Parafialnym „Lumen Dei”.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej podjęła naukę w Prywatnym Żeńskim Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Postulat rozpoczęła 5.09.2009 r
Obłóczyny odbyły się 21.08.2010 r.

s_paulina-01 s_paulina-02 s_paulina-03 s_paulina-04 s_paulina-06 s_paulina-05 s_paulina-07 s_paulina-08 si. Paulina Musiołs_paulina-10