Pożegnanie

Zmarł Marek Robota z Kujaw

Różaniec za + 5.08 w piątek o 16.30

Pogrzeb w sobotę o 9.30

Wieczny odpoczynek…

W związku z pogrzebem odwiedziny chorych rozpoczną się 2 godziny później, a wiec o 11.00