Menu
Wyszukaj na stronie:
Licznik odwiedzin:

Prymicje

Dnia 19 maja 2013 w Naszej Parafii miały miejsce prymicje ks. Roberta Józefa.
Został on trzecim księdzem pochodzącym z tej parafii począwszy od czasów powojennych.
W tym dniu ks. Robert Józef odprawił samodzielnie pierwszą Mszę świętą zwaną prymicyjną
oraz udzielił Błogosławieństwa Bożego.

Ks. Robert

Robert urodził się 13.05.1987r. w Prudniku.
Sakrament Chrztu Świętego przyjął 31.05.1987r. w Kujawach,
a Sakrament Bierzmowania 29.04.2003r. także w Kujawach.
Uczęszczając do czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Zielinie,
został przyjęty do grona ministrantów i wkrótce został lektorem.
Ukończył Gimnazjum w Strzeleczkach i podjął naukę w Technikum Leśnym w Tułowicach,
które ukończył egzaminem dojrzałości w 2007 roku.
W tym czasie kontynuując nieprzerwanie swą służbę przy ołtarzu jako lektor,
zaangażował się w działalność Parafialnego Zespołu Caritas.
Został też wybrany przez parafian do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Śpiewał także w młodzieżowym czterogłosowym chórze Lumen Dei.
Ukończył kurs i otrzymał dyplom psałterzysty przy Studium Muzyki Kościelnej w Opolu.
W październiku 2007 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu
i został studentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Praktykę diakońską odbył w parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu
w dniach 15 lutego do 30 kwietnia 203 roku
Tytuł magistra uzyskał 6 maja 2013 roku.

Tematem jego pracy była:
„Rola aniołów w zbawczej misji Chrystusa. Studium teologiczno-dogmatyczne na podstawie wybranych pism Jeana Daniélou.”

Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2013 roku w Katedrze Opolskiej.
Jako motto na obrazek prymicyjny wybrał słowa z Listu św. Jana:
„Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga” (1J 4,7).
Został mianowany wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.

 

Przygotowania
(16-18 maja 2013)

 

 

Powitanie
(18 maja 2013)

   

Dzień Prymicji w Parafii
(19 maja 2013)

 

 

Nabożeństwo majowe
(26 maja 2013)