Menu
Wyszukaj na stronie:
Licznik odwiedzin:

Ks. Robert Józef

Ks. Robert urodził się 13.05.1987r. w Prudniku.
Sakrament Chrztu Świętego przyjął 31.05.1987r. w Kujawach,
a Sakrament Bierzmowania 29.04.2003r. także w Kujawach.
Uczęszczając do czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Zielinie,
został przyjęty do grona ministrantów i wkrótce został lektorem.
Ukończył Gimnazjum w Strzeleczkach i podjął naukę w Technikum Leśnym w Tułowicach,
które ukończył egzaminem dojrzałości w 2007 r.
W tym czasie kontynuując nieprzerwanie swą służbę przy ołtarzu jako lektor,
zaangażował się w działalność Parafialnego Zespołu Caritas.
Został też wybrany przez parafian do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Śpiewał także w młodzieżowym czterogłosowym chórze Lumen Dei.
Ukończył kurs i otrzymał dyplom psałterzysty przy Studium Muzyki Kościelnej w Opolu.
W październiku 2007 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu
i został studentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

W marcu 2010 r. przyjął posługę lektoratu.

Ks. Robert JózefKs. Robert JózefKs. Robert Józef

 11.12.2010 – obłóczyny
12.12.2010 – posługa akolitatu

ks_robert_obloczyny01 ks_robert_obloczyny02
ks_robert_obloczyny03 ks_robert_obloczyny04

Ks. Robert Józef

Praktykę diakońską odbył w parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu
w dniach 15 lutego do 30 kwietnia 203 roku
Tytuł magistra uzyskał 6 maja 2013 roku.
Tematem jego pracy była:
„Rola aniołów w zbawczej misji Chrystusa. Studium teologiczno-dogmatyczne na podstawie wybranych pism Jeana Daniélou.”

Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2013 roku w Katedrze Opolskiej.
Jako motto na obrazek prymicyjny wybrał słowa z Listu św. Jana:
„Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga” (1J 4,7).
Został mianowany wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.

ks_robert_powitanie02 ks_robert

Fotogaleria z przygotowań uroczystości prymicyjnych w Parafii w zakładce Rok liturgiczny-Prymicje

Zobacz